Hjælpeartikler

Fraflytning og opsigelse

Ønsker du at flytte fra din bolig, skal du blandt andet være opmærksom på opsigelsesvarsel og regler om syn og istandsættelse.

Sådan opsiger du din bolig

Du kan opsige din bolig her i Boligfy under 'Administrativ hjælp'. Du underskriver din opsigelse med dit MitID. Der er tre måneders opsigelse og boligen skal opsiges inden den 1. i måneden. I opsigelsesperioden har du pligt til at fremvise din bolig, så vi kan genudleje den. Hvis du har stået på oprykningsventelisten, bliver du slettet ved fraflytning.

Husk at melde flytning

Folkeregistret skal have at vide, når du flytter bopæl. Derfor er det vigtigt at melde din flytning og oplyse din nye adresse. Det gør du på borger.dk.

Læs mere her
Opsigelse ved dødsfald

Mister du en forælder eller en ægtefælle/samlever, skal du opsige boligen på vegne af denne. Opsigelsen kan ligeledes ske her i Boligfy under 'Administrativ hjælp'. Du har kun mulighed for at overtage lejemålet, hvis du er ægtefælle eller har boet og haft fælles hustand med afdøde i mindst to år forud for dødsfaldet.

Fraflytningssyn og flytteopgørelse

Når du flytter fra din bolig, laver vi et fraflytningssyn. Her er det et krav, at din bolig skal være rengjort og ryddet op. Alle nøgler skal afleveres til den person, der syner din bolig eller på ejendomskontoret. Fraflytningsrapport indeholder et syn af boligen. Du er som lejer forpligtet til at udbedre fejl og mangler i din bolig. I forbindelse med din fraflytning vil du også modtage en flytteopgørelse. En flytteopgørelse er en økonomisk opgørelse over de udgifter, som du skal betale for, ved istandsættelsen af det lejemål, som du er fraflyttet. Hvis du er uenig med din flytteopgørelse, har du mulighed for at sende en klage. Det kan du gøre under 'Administrativ hjælp'.

Relaterede hjælpeartikler 4