Hjælpeartikler

Vandskade

Vandskader kan opstå af flere forskellige årsager. Det kan blandt andet være uvejr, afløb der er blokeret og utætte vandrør. Får du en vandskade, er det vigtigt, du handler hurtigt og får begrænset skaderne.

Gode råd i tilfælde af vandskade

Hvis du får en vandskade, er det vigtigt, at du lukker for vandet og forsøger at fjerne mest muligt af vandet. Dernæst skal du kontakte dit ejendomskontor og forsikringsselskab, så de kan besigtige skaden og hjælpe dig videre i håndteringen af skaden. Hvis det er muligt, så tag billeder af vandskaden, da det gør det nemmere for forsikringsselskabet at behandle din sag. Sidst men ikke mindst, skal du tjekke om fugtige genstande er angrebet af skimmelsvamp, inden du flytter dem til et andet sted.

Husk at tegne forsikring

Det er din egne indboforsikring, der skal dække udgifterne til nyt indbo og evt. udgifterne til en midlertidig bolig (genhusning), mens skader udbedredes i din bolig. Har du ikke en forsikring, eller dækker din forsikring ikke skaden, må du selv betale. Derfor anbefaler BO-VEST, at du har en indboforsikring.

Relaterede hjælpeartikler 10
Brandsikkerhed Hvis du følger nogle simple råd, kan du mindske risikoen for brandskader og gøre din bolig mere brandsikker. Hvis der alligevel opstår brand, er det vigtigt at være godt klædt på til, hvordan du håndterer situationen.
Forbrugsregnskaber Hver måned betaler du et aconto-beløb for vand og varme. Du modtager årligt en opgørelse over dit forbrug. Her finder du ud af, om du skal have penge tilbage eller om du skal efterindbetale et beløb. Hvis din afdeling har forbrugsregnskab, vil du en gang om året modtage regnskab for varme, vand, el eller en kombination af disse. Regnskaberne fordeler de fælles udgifter mellem beboerne, og du kan se hvor stor en andel, du skal betale for din egen bolig.
Indboforsikring BO-VEST anbefaler, at du har en privat indboforsikring, når du flytter ind. Din boligorganisation forsikrer bygningerne, men ikke dine ejendele eller udgifter til genhusning. Af den grund er det vigtigt, at du har en privat indboforsikring.
Indeklima Indeklimaet i dit hjem har stor betydning for både dit helbred og din bolig. Ved at følge simple råd kan de hyppigste problemer med indeklimaet forbygges og undgås.
Indflytning Når du får tildelt din bolig, skal du som det første underskrive en lejekontrakt. I BO-VEST har vi digitale lejekontrakter. De gør processen omkring underskrivelse af lejekontrakten nemmere for dig som beboer, da alt kan klares digitalt. Det har især betydning, når du skal flytte internt, fordi udflytningssyn og papirarbejde skal klares indenfor kort tid.
Legionella Legionella er en bakterie som lever i våde, fugtige miljøer. De findes ofte i vandinstallationer, specielt i stillestående lunkent vand og kan forårsage både lungebetændelse og en alvorlig influenzalignende sygdom kaldet Pontiac-feber.
Skadedyr Skadedyr er dyr, som ødelægger boliger og ejendomme og er til gene for mennesker. Det kan være både dyrt og besværligt at bekæmpe skadedyr. Derfor er det en god ide at forsøge at undgå skadedyr ved at tage nogle forholdsregler.
Skimmelsvamp Der findes skimmelsporer overalt i naturen og dermed også i boliger. Der vil derfor altid være skimmesporer i luften. Men hvis de naturligt forekommende skimmelsporer møder fugt og næring vil de give en vækst af skimmelsvamp, der kan være sundhedsskadelig. Hvis du oplever vækst af skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt, at du kontakter ejendomskontoret. Du kan sende en henvendelse direkte til dit ejendomskontor her i Boligfy under ’Beboerservice.’
Vagttelefon Hvis du oplever forsyningssvigt eller alvorlige bygningsskader uden for ejendomskontorets åbningstid, kan du som beboer i Tranemosegård, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab ringe til vores vagttelefon gennem en aftale med Falck. Vagttelefonens nummer er 70 25 26 32.
Energisparetips Ved at spare på energien gør du både noget godt for klimaet samtidig med, at du sparer penge. Her finder du en række tips, til hvordan du kan spare på varme, el og vand.