Hjælpeartikler

Beboerdemokrati

Beboerdemokratiet er selve grundelementet i det at bo alment. Beboerdemokrati betyder, at du som bor alment, har indflydelse på udviklingen i dit boligområde og er med til at bestemme, hvordan dit boligområde skal være.

Du er med til at bestemme

Som beboer i en almen bolig har du medindflydelse på det sted, du bor. Beboerne har det afgørende ord i den daglige drift og er medbestemmende i forhold til blandt andet vedligeholdelse, fornyelse og forbedringer i afdelingen. Som beboer har du blandt andet indflydelse på: • Hvad der skal renoveres, moderniseres og vedligeholdes • Økonomien i din boligafdeling • Hvilke regler der skal gælde i forhold til husordenen • Tiltag som f.eks. affaldssortering, fællesspisning og legepladser i området • Hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen

Afdelingsmøde

Minimum en gang om året afholdes der afdelingsmøde i boligafdelingen, hvor alle beboere har ret til at deltage og være med til at vedtage beslutninger ift. afdelingen. Det er her, du kan være med til at vedtage afdelingens budgetter, ordensregler og forbedringer i afdelingen. Det er også her du som beboer har mulighed for at blive hørt, give udtryk for bekymringer eller komme med nye idéer og forslag. På afdelingsmødet har du som beboer også mulighed for at få punkter med på dagsordenen.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen består af beboere, og alle beboere kan stille op til bestyrelsen. Det er beboerne der på afdelingsmødet vælger, hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen, som man vælges ind i for to år ad gangen. Afdelingsbestyrelsens opgave er blandt andet at varetage beboernes interesser, og at følge op på de beslutninger, der træffes på afdelingsmødet.

Frivillighed løfter afdelingerne

Frivillighed er et af de vigtigste elementer i en velfungerende boligafdeling. Et aktivt socialt miljø med spændende beboerprojekter skaber nemlig både liv og udvikling i boligområderne og styrker følelsen af naboskab. Frivillige bidrager hver især til at løfte et fælles ansvar. Derfor er dit frivillige engagement værdifuldt. Du er med til at forme det sted, du bor, og så er det både sjovt og givende at være sammen med andre om at arbejde for afdelingens og områdets bedste.

Kurser for beboerdemokrater

BO-VEST tilbyder hvert år en række kurser til frivillige beboerdemokrater. Her finder du oversigten over aktuelle arrangementer.

Læs mere her
Relaterede hjælpeartikler 3