Hjælpeartikler

Budget for afdelingen

Et afdelingsbudget indeholder et overslag over de udgifter og indtægter, som man forventer at have i løbet af et regnskabsår. Budgettet er sammensat af indtægter, der typisk er huslejeindtægter, og en række udgifter. Udgangspunktet for budgettet er, at der skal være en balance mellem udgifter og indtægter. Hvis udgifterne stiger, skal der være flere/højere indtægter, hvilket betyder en huslejestigning.

Ansvar for økonomien

Din ejendomsleder/ejendomsmester har det daglige ansvar for din afdelings økonomi. Til afdelingsbestyrelsesmøderne og i budgetkontrollen kan afdelingsbestyrelsen følge med i, hvorvidt budgettet overholdes. BO-VEST laver to årlige budgetkontroller.

Udarbejdelse af budgettet

BO-VEST og afdelingsbestyrelsen udarbejder i samarbejde et budget. Sammen følger de også op på budgettet. Det er en god måde at styre økonomien på i fællesskab, men det er også en måde at diskutere økonomiske prioriteringer på. Det kan være med til at styre din boligafdeling i nye retninger.

Godkendelse af budgettet

Det er altid til et afdelingsmøde, at boligafdelingens budget bliver godkendt. Her er beboerne til stede. Enkelte steder har beboerne givet afdelingsbestyrelsen myndighed til at godkende boligafdelingens årsregnskab.

Mere information om budget og regnskab

På bo-vest.dk finder du en guide til afdelingsbudgetter og -regnskaber. Guiden giver blandt andet et overblik over, hvordan budgettet er skruet sammen, hvilke konti I kan ændre på i afdelingen og hvilke regler, der gælder for jeres økonomi.

Læs mere her
Relaterede hjælpeartikler 6
Boligstøtte Når du bor til leje, har du mulighed for at få økonomisk tilskud til din husleje fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte. Boligstøtte kan som udgangspunkt søges af alle, der lejer en bolig. Det er et kriterie for at søge boligstøtte, at du bor fast i boligen, og at boligen har eget køkken. Hvor meget du kan få i boligstøtte, afhænger blandt andet af antallet af voksne og børn på adressen, din boligs størrelse, din huslejes størrelse samt din husstandsindkomst og formue.
Årsregnskab for afdelingen I afdelingens årsregnskab kigger man på, hvordan det er gået med afdelingen det forgangne år. Regnskabet bliver formidlet i en rapport med to dele: en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen opgør de udgifter og indtægter afdelingen har haft det forgangne år med evt. overskud/underskud i forhold til det tidligere godkendte budget. Balancen er en opgørelse af, hvilke værdier (aktiver) og hvilke gældsforpligtelser (passiver), der er på det tidspunkt regnskabet afsluttes.
Forbrugsregnskaber Hver måned betaler du et aconto-beløb for vand og varme. Du modtager årligt en opgørelse over dit forbrug. Her finder du ud af, om du skal have penge tilbage eller om du skal efterindbetale et beløb. Hvis din afdeling har forbrugsregnskab, vil du en gang om året modtage regnskab for varme, vand, el eller en kombination af disse. Regnskaberne fordeler de fælles udgifter mellem beboerne, og du kan se hvor stor en andel, du skal betale for din egen bolig.
Husleje Din husleje er fastsat ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal balancere. Der skal ikke altså ikke skabes overskud, men huslejen skal dække de udgifter, der er nødvendige for driften af boligafdelingen. Der kan være forskellige huslejer i samme boligafdeling. Det kan blandt andet skyldes, at boligerne har forskellig herlighedsværdi, at der er både nye og gamle boliger i afdelingen, eller at der er lavet forbedringer i boligerne via råderetten, som betales af over huslejen.
Indboforsikring BO-VEST anbefaler, at du har en privat indboforsikring, når du flytter ind. Din boligorganisation forsikrer bygningerne, men ikke dine ejendele eller udgifter til genhusning. Af den grund er det vigtigt, at du har en privat indboforsikring.
Økonomisk beboerrådgivning Som beboer i VA, AB og Tranemosegård kan du få gratis og anonym rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at få overblik over din økonomi.