Hjælpeartikler

Indboforsikring

BO-VEST anbefaler, at du har en privat indboforsikring, når du flytter ind. Din boligorganisation forsikrer bygningerne, men ikke dine ejendele eller udgifter til genhusning. Af den grund er det vigtigt, at du har en privat indboforsikring.

Dækning af dine ejendele ved tyveri eller skader

Indboforsikringen vil dække i tilfælde af, at du skulle få dine ejendele stjålet eller ødelagt, eller hvis der skulle opstå brand eller lignende i din bolig. Her vil du få dækket udgifter til nyt indbo og evt. udgifterne til en midlertidig bolig, mens eventuelle skader udbedres.

Godt at vide

De fleste forsikringsselskaber kan tilbyde en indboforsikring, men ofte til forskellige priser og dækninger. Derfor er det en god ide at undersøge noget om de forskellige forsikringsselskaber. Er du medlem af en fagforening, interesseorganisation eller lignende, kan du ofte få rabat på din forsikring.

Sammenlign forsikringer

Forsikringsguiden hjælper dig med at finde den bedste indboforsikring til prisen. Med Forsikringsguiden kan du sammenligne dækninger og priser på tværs af en lang række forsikringsselskaber.

Læs mere her
Relaterede hjælpeartikler 8
Boligstøtte Når du bor til leje, har du mulighed for at få økonomisk tilskud til din husleje fra Udbetaling Danmark. Tilskuddet kaldes boligstøtte. Boligstøtte kan som udgangspunkt søges af alle, der lejer en bolig. Det er et kriterie for at søge boligstøtte, at du bor fast i boligen, og at boligen har eget køkken. Hvor meget du kan få i boligstøtte, afhænger blandt andet af antallet af voksne og børn på adressen, din boligs størrelse, din huslejes størrelse samt din husstandsindkomst og formue.
Budget for afdelingen Et afdelingsbudget indeholder et overslag over de udgifter og indtægter, som man forventer at have i løbet af et regnskabsår. Budgettet er sammensat af indtægter, der typisk er huslejeindtægter, og en række udgifter. Udgangspunktet for budgettet er, at der skal være en balance mellem udgifter og indtægter. Hvis udgifterne stiger, skal der være flere/højere indtægter, hvilket betyder en huslejestigning.
Årsregnskab for afdelingen I afdelingens årsregnskab kigger man på, hvordan det er gået med afdelingen det forgangne år. Regnskabet bliver formidlet i en rapport med to dele: en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen opgør de udgifter og indtægter afdelingen har haft det forgangne år med evt. overskud/underskud i forhold til det tidligere godkendte budget. Balancen er en opgørelse af, hvilke værdier (aktiver) og hvilke gældsforpligtelser (passiver), der er på det tidspunkt regnskabet afsluttes.
Forbrugsregnskaber Hver måned betaler du et aconto-beløb for vand og varme. Du modtager årligt en opgørelse over dit forbrug. Her finder du ud af, om du skal have penge tilbage eller om du skal efterindbetale et beløb. Hvis din afdeling har forbrugsregnskab, vil du en gang om året modtage regnskab for varme, vand, el eller en kombination af disse. Regnskaberne fordeler de fælles udgifter mellem beboerne, og du kan se hvor stor en andel, du skal betale for din egen bolig.
Husleje Din husleje er fastsat ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal balancere. Der skal ikke altså ikke skabes overskud, men huslejen skal dække de udgifter, der er nødvendige for driften af boligafdelingen. Der kan være forskellige huslejer i samme boligafdeling. Det kan blandt andet skyldes, at boligerne har forskellig herlighedsværdi, at der er både nye og gamle boliger i afdelingen, eller at der er lavet forbedringer i boligerne via råderetten, som betales af over huslejen.
Indflytning Når du får tildelt din bolig, skal du som det første underskrive en lejekontrakt. I BO-VEST har vi digitale lejekontrakter. De gør processen omkring underskrivelse af lejekontrakten nemmere for dig som beboer, da alt kan klares digitalt. Det har især betydning, når du skal flytte internt, fordi udflytningssyn og papirarbejde skal klares indenfor kort tid.
Økonomisk beboerrådgivning Som beboer i VA, AB og Tranemosegård kan du få gratis og anonym rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at få overblik over din økonomi.
Vandskade Vandskader kan opstå af flere forskellige årsager. Det kan blandt andet være uvejr, afløb der er blokeret og utætte vandrør. Får du en vandskade, er det vigtigt, du handler hurtigt og får begrænset skaderne.