Hjælpeartikler

Boligbytte

Som lejer i en almen bolig har du ret til at bytte bolig med en anden lejer. Det gælder uanset om den anden lejer bor i en anden almen boligorganisation eller i privat udlejet bolig.

Regler for boligbytte

Enkelte forhold kan gøre, at boligorganisationen ikke godkender boligbytte. Det kan eksempelvis være, hvis boligorganisationen mener, at boligbytningen er i strid med reglerne, hvis du har boet i din bolig i mindre end 3 år eller hvis du har huslejerestance, du endnu ikke har betalt eller du sjældent betaler husleje til tiden. Som indehaver af en tilgængeligheds- eller ungdomsbolig kan du desuden kun bytte til en anden tilgængeligheds- eller ungdomsbolig. Hvis du ønsker at bytte en bolig beliggende i et udpeget udsat område (herunder parallelsamfund og omdannelsesområde), skal den der overtager boligen leve op til de kriterier for obligatorisk fleksibel udlejning, som kommunen har fastlagt for området.

Sådan søger du om boligbytte

Hvis du ønsker at bytte bolig, skal du ansøge BO-VEST. Du kan ansøger via vores hjemmeside.

Læs mere her
Relaterede hjælpeartikler 3