Hjælpeartikler

Fleksibel udlejning

I nogle boligafdelinger kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere særlige kriterier. Kriterierne kan eksempelvis være, at du er under eller over en hvis alder, at du studieaktiv, eller at du skal flytte i forbindelse med skilsmisse. Kriterierne er forskellige fra boligafdeling til boligafdeling. Det koster ikke ekstra at få særlige kriterier på din opskrivning, og du kan få fordel af fleksibel udlejning på både den interne og den eksterne venteliste

Dokumentation for opfyldelse af kriterierne

Du skal kunne dokumentere, at du opfylder de særlige kriterier, når du får tildelt en bolig. Hvis du får tilbudt boliger, som du ikke kan dokumentere at du er berettiget til, kan du ikke få boligen. Husk derfor altid at opdatere dine særlige kriterier, hvis dine forhold ændrer sig.

Boliger med fleksibel udlejning

Der er forskellige kriterier for fleksibel udlejning i de enkelte boligområder. På bo-vest.dk kan du læse mere om fleksibel udlejning og finde kriterierne for de forskellige afdelinger.

Læs mere her
Relaterede hjælpeartikler 3