Hjælpeartikler

Vedligeholdelse

I en almen bolig sparer du op til vedligeholdelse af din bolig. Der findes to forskellige vedligeholdelsesordninger: A- eller B-ordning.

A-ordning

Hvis din boligafdeling har en A-ordning, er din bolig er normalistandsat ved indflytning, og du vedligeholder din bolig for egen regning, mens du bor der, efter reglerne i din afdelings vedligeholdelsesreglement. Din boligorganisation har ansvaret for udvendig vedligeholdelse. Når du flytter fra boligen, istandsættes boligen på samme måde, som da du flyttede ind. En normalistandsættelse omfatter følgende: • Hvidtning eller maling af lofter og vægge • Tapetsering af vægge • Rengøring efter malerarbejde Udgiften til istandsættelsen bliver fordelt mellem dig og boligafdelingen. Boligafdelingen sparer løbende op til vedligeholdelsen. Det kan være forskelligt fra boligorganisation til boligorganisation, hvor meget der spares op. Hvis der i en boligorganisation fx opspares 0,83 % pr. måned, betyder det, at der, efter du har boet der i 10 år, vil være sparet nok op til, at boligafdelingen dækker hele normalistandsættelsen ved fraflytning. Flytter du før, dækkes udgifterne til normalistandsættelsen procentvis, svarende til det antal måneder, du har boet i boligen. Det betyder, at hvis du ud fra ovenstående eksempel fx har boet i din bolig i 5 år ved fraflytning, så betaler boligafdelingen 50 % af udgiften til istandsættelsen, og du betaler resten. Er boligen decideret misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen.

B-ordning

Hvis din boligafdeling har en B-ordning, er din bolig er ikke istandsat ved indflytning, men eventuel misligholdelse vil blive udbedret i de første 14 dage efter overtagelse af boligen. Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan anvende til løbende vedligeholdelse efter reglerne i din afdelings vedligeholdelsesreglement. Du indbetaler månedligt til boligens vedligeholdelseskonto gennem din husleje. Vedligeholdelseskontoen kan bruges til indvendig vedligeholdelse af boligen herunder: • Hvidtning eller maling af lofter og vægge • Tapetsering af vægge • Gulvbehandling Når du ønsker at istandsætte din bolig, kan du enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker. Vær opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen lukker, når du opsiger din bolig. Det er boligorganisationen, der har ansvaret for udvendig vedligeholdelse. Du skal altid lave en aftale med dit ejendomskontor, før du laver arbejde, som skal dækkes af vedligeholdelseskontoen. Hvis du har B-ordning, kan du se din vedligeholdelseskonto her i Boligfy under ’Min bolig’.

Hvilken ordning har du?

I din boligafdelings vedligeholdelsesreglement kan du se, hvilken ordning I har i din boligafdeling. Du finder vedligeholdelsesreglementet her i Boligfy under ’Dokumenter’.

Relaterede hjælpeartikler 3