Udvalgte hjælpeartikler Vis alle
App – sådan får du Boligfy som app på din telefon Du kan let installere Boligfy som en app på din telefon, så du med et enkelt klik kan komme på Boligfy, når du ønsker det. Boligfy er det, der hedder en webapp og ikke en traditionel app, og den kan derfor ikke hentes i App Store/Google Play. Men du kan med få trin få Boligfy ind på din telefon – på din såkaldte hjemmeskærm – så den ligger som en app, der fungerer som og ligner de andre apps, du har på din telefon. Den korte video herunder guider dig til, hvordan du gør. Du kan med fordel afspille videoen på computer eller tablet og så installere Boligfy på din telefon ved siden af, mens videoen hjælper dig. Den ene video er for dig med en iPhone, og den anden for dig med en Android-telefon. God fornøjelse!
Udlejning og bytte af boligen i ferier, fx via Airbnb Det er din boligorganisations bestyrelse, som beslutter, om du må bytte eller fremleje din bolig, mens du er på ferie. Du skal kontakte dit lokale servicecenter for yderligere information i netop din afdeling. Hvis din lokale boligorganisation har besluttet, at du gerne må feriebytte/feriefremleje din bolig, er der nogle regler, du skal være opmærksom på. Dem kan de fortælle dig mere om på servicecentret. Kontakt servicecentret under menupunktet 'Beboerservice'.
Skader - hvem betaler? Hvis fx din håndvask eller dit toilet går i stykker, kan det være boligafdelingens glas- og kummeforsikring, der dækker – og hvis ikke boligafdelingen har sådan en, vil det være din egen indboforsikring, der skal dække skaden. Spørg i dit lokale servicecenter, om din boligafdeling har en glas og kumme-forsikring. Du kontakter servicecentret under menupunktet 'Beboerservice'.
Rygepolitik Du må ryge i din egen bolig og på udearealer. Rygning på trapper, i vaskeri, i kælder og andre fællesarealer indendørs er forbudt. Vis altid hensyn, og husk at tage cigaretskod med dig fra stier og pladser. Arbejdsmiljølovens bestemmelser medfører bl.a., at folk, der arbejder for boligselskabet, ikke må udsættes for passiv rygning i arbejdstiden. Undgå derfor at ryge, hvis du har besøg af ejendomsfunktionærer eller andre ansatte, fx i forbindelse med en reparation.
Økonomisk rådgivning Nogle boligselskaber tilbyder økonomisk rådgivning til beboerne. Det er en ydelse, det enkelte boligselskab kan købe af sin administrator, Domea.dk. Rådgivningen er gratis for dig som beboer, der bor i et boligselskab, som er tilmeldt ordningen. Den kan være med til at forhindre, at du bliver sat ud af din bolig, hvis du har økonomiske vanskeligheder, der gør, at du ikke kan betale din husleje. Den kan også hjælpe dig til en mere stabil økonomi i hverdagen. Rådgiverne kan hjælpe dig med at lægge et budget, henvise til, hvor du kan søge ekstra ydelser eller få tilrettelagt tilbagebetaling af forfalden husleje og meget mere. Du vil også kunne få svar på de spørgsmål, du måtte have omkring penge, gæld og budgetter. Rådgivningen er personlig og fortrolig. Hvis dit boligselskab er tilmeldt ordningen, kan du kontakte vores beboerrådgivning via formularen herunder, på mail [email protected] eller på telefon 76 64 64 03 eller 76 64 64 04. Spørg i dit Servicecenter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit boligselskab er en del af ordningen. Du kan henvende dig under menupunktet *Beboerservice'.
Skader – hvem betaler? Hvis fx din håndvask eller dit toilet går i stykker, kan det være boligafdelingens glas- og kummeforsikring, der dækker – og hvis ikke boligafdelingen har sådan en, vil det være din egen indboforsikring, der skal dække skaden. Spørg i dit lokale servicecenter, om din boligafdeling har en glas og kumme-forsikring. Du kontakter servicecentret under menupunktet 'Beboerservice'.
Betalingsservice - tilmeld din husleje Det er en god idé at melde din husleje til Betalingsservice. Dels bliver huslejen trukket automatisk og til tiden, så du ikke behøver tænke mere over det, og dels betaler du mindre i gebyr, end hvis du betaler huslejen via girokort. Du kan altid tilmelde dig Betalingsservice – også selvom du har boet i din bolig længe. Tilmeld dig Betalingsservice under menupunktet 'Administrativ hjælp'.
Forbrug - har du spørgsmål? Har du spørgsmål til forbrugsopgørelsen, skal du kontakte det firma, der står for fx levering af din varme, og som har lavet regnskabet. Det kan være firmaer som Brunata, Techem, Minol, Palle Mørch eller Ista. Du kan se deres kontaktoplysninger på din forbrugsopgørelse eller på firmaernes egne hjemmesider.
Forbrug - udsendelse af årsopgørelse på el Domea.dk har ingen indflydelse på, hvornår dit el-selskab sender den årlige opgørelse over dit forbrug til dig.
Forbedringer/ændringer i boligen Du har ret til at udføre visse forbedringer af din bolig og få godtgørelse for dine udgifter ved senere fraflytning. Din mulige godtgørelse nedskrives over en årrække til nul. Der er desuden en række forandringer, du har ret til at foretage, men som ikke giver ret til godtgørelse ved fraflytning. Kontakt dit servicecenter for yderligere oplysninger. Det gør du under menupunktet 'Beboerservice'.
Forbrugsregnskab - når du vil klage Hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet, kan du klage – eller gøre indsigelse, som det hedder. Vær opmærksom på følgende: - Klagen skal indsendes skriftligt inden seks uger, efter du har modtaget regnskabet. - I klagen skal du præcist beskrive, hvilke punkter af forbrugsregnskabet du er uenig i. Indsend din klage under menupunktet 'Administrativ hjælp'.
Afløb stoppet Prøv at hælde afløbsrens i afløbet, og lad det stå et par timer. Har du ikke afløbsrens, kan du hælde et par liter kogende vand i afløbet efterfuldt af 1 dl opvaskemiddel, og lad det stå natten over. Afhjælper det ikke problemet, kan du kontakte servicecentret under menupunktet 'Beboerservice'.
Vand/varme udeblevet Tjek, om dit forsyningsselskab har fejlmeldt problemet, fx på sin hjemmeside. Har det ikke det, kan du henvende dig i servicecentret. Det gør du under menupunktet 'Beboerservice'.
Reparationer Du skal kontakte dit lokale servicecenter, hvis du vil melde noget til reparation, fx at din vandhane drypper. Almindelige reparationer som fx et løbende toilet eller en tilstoppet radiator eller afløb skal du som beboer ikke selv betale for. Ved deciderede skader og mislighold skal du selv betale. Det er derfor vigtigt, du har tegnet en indboforsikring. Boligafdelingens forsikring dækker kun skader på ejendommen og ikke skader i dit hjem. Du kontakter servicecentret under menupunktet 'Beboerservice'.
Forsikring Skader på dit indbo er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du skal især være opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger ikke er dækket af afdelingens forsikringer. Det betyder, at springer der et vandrør, og vandet ødelægger dine møbler, tæpper mv., så er det din egen private forsikring, der skal dække – eller dig selv. Vi råder dig til at tegne en almindelig familieforsikring/indboforsikring. Den dækker normalt i forbindelse med fx brand, tyveri og vandskade. Familieforsikringen vil normalt også dække dine udgifter til genhusning, hvis din bolig bliver så skadet, så du er nødt til at flytte midlertidigt. Din familieforsikring bør også omfatte glas og sanitet, da det som hovedregel ikke er dækket af ejendommens forsikringer.
Domea.dk Domea.dk er en almen administrations- og rådgivningsvirksomhed. Dit boligselskab er kunde hos Domea.dk. I stedet for selv at have en administration køber boligselskabet ydelsen hos Domea.dk, som derfor tager sig af bl.a. udlejning af boliger, økonomistyring, juridiske opgaver, udbetaling af løn til medarbejdere og meget andet for boligselskabet. Det er også Domea.dk, der hjælper boligselskabet, hvis det ønsker at bygge nyt eller renovere eksisterende byggerier. Dit boligselskab er en del af et fællesskab med ca. 70 andre almene boligselskaber og -administrationer, der også er kunde hos Domea.dk. Til sammen ejer eller administrerer kunderne omkring 80.000 boliger over hele landet. Boligselskaberne kan selv vælge, hvor meget eller lidt de ønsker, Domea.dk skal tage sig af for dem – det kan tilpasses efter de individuelle behov, et boligselskab har. Domea.dk er ligesom boligselskaberne underlagt Almenboligloven og ledes på samme måde i høj grad demokratisk. Størstedelen af Domea.dk’s bestyrelse består af beboere fra boligorganisationerne – valgt af andre beboere.
Vedligeholdelse af boligen Din bolig skal vedligeholdes, mens du bor i den. Der er to forskellige ordninger for indvendig vedligeholdelse, en A- og en B-ordning. Langt de fleste boligafdelinger kører med en A-ordning, der giver dig selv pligt til at vedligeholde boligen, mens du bor i den. Du betaler selv for at få arbejdet udført. Du kan se i vedligeholdelsesreglement, som er vedtaget i din boligafdeling, om din bolig er underlagt en A- eller en B-ordning. Kontakt dit lokale servicecenter, hvis du er i tvivl. Indvendig vedligeholdelse af dit hjem er typisk - Maling af vægge og lofter - Tapetsering - Gulvbehandling Du har en vedligeholdelseskonto, som du – efter aftale med servicecentret – kan bruge til at vedligeholde og forbedre din bolig med. I er som beboere selv med til at beslutte på afdelingsmødet, hvor meget der skal spares op til vedligeholdelse af boligerne i jeres afdeling. Størrelsen på beløbet til vedligeholdelse afhænger af, hvor stor en bolig du bor i. I fastsætter et beløb pr. m2.
Flyttopgørelse Du modtager din endelige flytteopgørelse ca. 6-8 uger efter, du er flyttet ud. Din flytteopgørelse fratrækkes: - udgifter til normal istandsættelse - udgifter til evt. misligholdelse - betaling af evt. restance (husleje, der ikke er blevet betalt) - 1.000 kroner tilbageholdes, til det endelige forbrugsregnskab er gjort op (så fremt du skal have mere end 1.000 kroner tilbage) Derudover får du dit indskud/depositum tilbage (medmindre der er et kommunelån eller anden gæld).
Opsigelse af lejemål Du skal i de fleste tilfælde opsige din bolig med tre måneders varsel til den første i måneden. Det vil sige, at hvis du opsiger din bolig i løbet af juni, træder din opsigelse i kraft pr. 1. oktober. Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv., indtil opsigelsesvarslet udløber – altså i det her eksempel indtil 1. oktober. Bemærk, at nogle ungdomsboliger har seks ugers opsigelse til den første i en måned. Se i din lejekontrakt, om det gælder for din bolig. For plejeboliger gælder det i forbindelse med dødsfald, at opsigelsesvarslet er løbende måned + 30 dage. Opsig din bolig under menupunktet 'Administrativ hjælp'.
Repræsentantskabet Repræsentantskabet er boligorganisationens øverste myndighed. Det betyder, at repræsentantskabet har ansvaret for boligorganisationens overordnede anliggender. Fx i forhold til økonomi, byggeri og valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer. Alle beboere skal have mulighed for at følge med i, hvad der drøftes og besluttes i den øverste myndighed, og derfor skal referater af møder være tilgængelige senest seks uger efter et møde. Et repræsentantskab består af boligorganisationens bestyrelse samt mindst én repræsentant for hver afdeling i boligorganisationen. Afdelingsrepræsentanter skal altid udgøre flertallet af medlemmerne i et repræsentantskab. Afdelingsrepræsentanterne vælges på afdelingsmødet blandt beboerne og myndige husstandsmedlemmer – afdelingsmødet kan dog overlade det til afdelingsbestyrelsen.
Organisationsbestyrelsen Boligselskabet ledes af en organisationsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for boligselskabets handlinger og er ansvarlig for driften og den daglige administration. Ofte hyrer et boligselskab et administrationsselskab til at tage sig af opgaverne i praksis, og det har dit boligselskab også gjort. Det har valgt Domea.dk til at administrere jeres boliger. Organisationsbestyrelsen vælges på et repræsentantskabsmøde eller en generalforsamling, hvor alle boligafdelinger kan være repræsenteret. Flertallet i bestyrelsen skal være beboere i boligorganisationens afdelinger. Ofte består boligorganisationens bestyrelse af medlemmer fra afdelingsbestyrelserne. Formanden eller næstformanden skal være beboer i boligorganisationen.
Beboerdemokrati De almene boliger styres meget demokratisk. Det, flest beboere kan blive enige om, er også det, man gør. Der, hvor du er tættest på beslutningerne, er i din egen boligafdeling. Her kan du mindst én gang om året deltage i et fælles beboermøde – afdelingsmødet – hvor I har mandat til at træffe en række beslutninger for fællesskabet. Det er også på afdelingsmødet, at afdelingsbestyrelsen vælges. Den har du mulighed for at stille op til, hvis du er over 18 år. I afdelingsbestyrelsen træffes også en række beslutninger for hverdagslivet i afdelingen, ligesom der træffes beslutninger i boligorganisationens bestyrelse og i repræsentantskabet, som er boligorganisationens øverste myndighed. Også i de to organer sidder der beboervalgte medlemmer.
Udlejning af værelse/delvis fremleje Som lejer i en almen bolig har du ret til at udleje et eller flere værelser, så længe der kun er én person pr. værelse og max halvdelen af boligens samlede antal m2. Udlejning af værelser i en lejebolig kaldes også ’delvis fremleje’. Ønsker du at leje et værelse ud, skal ansøge om – og godkendes til – det. Det gør du via formularen herunder. Du skal vedhæfte lejekontrakten mellem dig og den person, som lejer værelset. Ansøg om delvis fremleje under menupunktet 'Administrativ hjælp'.
Fremleje af hele boligen Du må fremleje hele din bolig i indtil to år, når fraværet er midlertidigt og skyldes: - Sygdom - Forretningsrejse - Studieophold - Midlertidig forflyttelse eller lignende Når du opfylder betingelserne, kan du ansøge om fremleje. Du og den, som fremlejer din bolig, skal udfylde en elektronisk formular, som I begge skal underskrive med NemID . Ansøg om fremleje under menupunktet 'Administrativ hjælp'.
Boligbytte Som lejer har du ret til at bytte bolig med en lejer af en anden almen bolig . For at bytte din bolig skal du opfylde en række betingelser. Bl.a. skal du have boet i din bolig i mindst tre år. Det er også værd at være opmærksom på, at der kun må være én person pr. beboelsesrum, når man bytter. Når du opfylder betingelserne, kan du ansøge om at bytte bolig. Du og den person, du vil bytte med, samt personens respektive boligorganisation skal udfylde formularen herunder. Ansøg om boligbytte under menupunktet 'Administrativ hjælp'
Afdelingsmødet Mindst én gang om året afholdes der afdelingsmøde. Det er bl.a. her, at afdelingens budget og husleje godkendes, og det er her, at afdelingsbestyrelsen vælges. På mødet drøfter og beslutter I alle vigtige ting om afdelingens drift. Det besluttes, hvad der skal sættes i gang det kommende år, fx hvis noget skal sættes i stand, eller I ønsker at bygge noget nyt. Det kan være alt fra nyt tag til køkkenhave, bænke eller sandkasser. På afdelingsmødet vedtages også husorden og vedligeholdelsesreglementer. Det er også stedet, hvor du kan give udtryk for bekymringer eller komme med nye ideer og forslag. Som beboer indkaldes du til mødet i god tid, og har du forslag til tiltag i afdelingen, skal du melde dem ind i god tid. Hvornår, det er, vil fremgå af indkaldelsen.
Afdelingsbestyrelsens rolle På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse. Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentanter over for boligselskabet og administrationen, og den kan træffe en række beslutninger for hverdagslivet i boligafdelingen. Bl.a. laver den forslag til afdelingsmødet om fx budget, husorden og istandsættelse, den følger op på afdelingsmødets beslutninger, og den godkender boligafdelingens årsregnskab. Afdelingsbestyrelsen bakker desuden op om sociale initiativer i afdelingen, varetager alle beboeres interesser og holder generelt øje med livet i boligafdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal have mindst tre medlemmer og altid et ulige antal. Alle medlemmer skal være beboere i afdelingen, og de vælges på afdelingsmødet.
Boligstøtte Du har mulighed for at søge om boligstøtte, hvis du bor til leje. Det gør du hos Udbetaling Danmark, der beslutter, om du er berettiget til at modtage støtte til huslejen – Domea.dk har ingen indflydelse på, om du kan få boligstøtte. Det er også Udbetaling Danmark, der står for udbetalingerne. Du kan gå direkte til søgeprocessen i boksen. Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, afhænger bl.a. af: - hvad du betaler i husleje - hvor stor boligen er - hvor mange I bor sammen - din/jeres samlede indkomst og formue Er du berettiget til boligstøtte, ligger beløbet typisk mellem 259 kr. og 3.873. kr. om måneden.
Husleje-betaling Huslejen skal betales den 1. i måneden. Er den 1. ikke en hverdag, er fristen den førstkommende hverdag. Hvis ikke du betaler huslejen og dermed ikke overholder din lejekontrakt, kan udlejeren enten ophæve eller opsige lejeaftalen afhængig af de konkrete omstændigheder. - Hvis lejeaftalen ophæves, skal du flytte ud af din lejlighed med det samme. - Hvis lejeaftalen opsiges, skal du flytte ud af din lejlighed med det varsel, der står i din lejekontrakt – typisk tre måneder. - Du skal i begge tilfælde betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i tre måneder.
Forbrug - for sen årsopgørelse fra leverandøren Skulle Domea.dk modtage årsopgørelsen fra leverandøren på vand og varme så sent, at vi ikke kan nå at udsende dit regnskab inden for fristen, sender vi det til dig hurtigst muligt og senest tre måneder fra den dato, vi har modtaget årsopgørelsen fra leverandøren.
Forbrug - årsopgørelse Regnskabet over dit forbrug for vand og varme er baseret på leverandørens samlede årsopgørelse for hele afdelingen. Vi sender den del af forbrugsregnskabet, der gælder din bolig, til dig, senest fire måneder efter skæringsdatoen. Skæringsdatoen for forbrug kan være forskellig fra afdeling til afdeling. Hvis din afdeling fx har regnskabsskæring den 30. september, vil du senest fire måneder efter, altså i det her eksempel den 31. januar, modtage din årsopgørelse på forbrug. Her kan du så se det forbrug, du har haft fra den 1. oktober året før og indtil den 30. september året efter.
Forbrug - ændringer i acontobeløbet Vi beregner acontobeløbet ud fra dit samlede årlige forbrug, og derfor vil beløbet ændre sig fra ét år til et andet, hvis du har brugt mere eller mindre vand eller varme end tidligere år, eller hvis priserne er steget. Du kan som udgangspunkt ikke selv ændre dit acontobeløb på vand og varme. I enkelte tilfælde ændrer vi din aconto-opkrævning, fx hvis et rum i din bolig spærres af, eller hvis personer flytter ind eller ud af boligen, og forbruget derfor forventes at blive højere eller lavere. Vi opkræver et gebyr for at ændre din aconto-opkrævning.
Forbrug - betaling for el, vand og varme Du betaler ikke nødvendigvis det samme i el, vand og varme, som din nabo gør. Beløbet afhænger nemlig af, hvor meget du bruger. Du betaler et acontobeløb hver måned, som dækker det forbrug på vand og varme, du forventes at have. Det er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen i tidligere år. Beløbet bliver opkrævet over huslejen. El afregner du typisk direkte med el-selskabet. Der er frit valg af el-leverandør i Danmark.
Forbrug - udgifter Dine udgifter til el, vand og varme afhænger af, hvor meget du bruger. Samlet set udgør de dit forbrug. Du betaler et såkaldt acontobeløb hver måned, og når regnskabsåret er gået, ser vi på, om du evt. har betalt for meget eller for lidt, og om du derfor skal have penge tilbage eller får en efterregning.
Husorden De generelle regler om brugen af boligerne og fællesfaciliteterne står i lejekontrakten og i den almene lejelov. Husordenen ophæver eller ændrer ikke de regler, men skal ses som et supplement. Husordenen skal bidrage til at skabe god ro og orden for beboerne og dermed bedre trivsel. Ud over husordenen gælder, hvad man kunne kalde ’almindelig skik og orden’. Det betyder, at du skal bruge din sunde fornuft og opføre dig ordentligt, også selvom forholdet ikke er nævnt i husordenen. Overtrædelse af husordenen eller almindelig skik og orden kan medføre en påtale. I sidste ende kan det medføre, at du må flytte ud af din bolig. Husordenen gælder også for dine børn og dine gæster, og det er dit ansvar at sikre, at de overholder reglerne. Det er afdelingens beboere i fællesskab, der på afdelingsmødet beslutter, hvad der skal stå i husordenen. Hvis du synes, at husordenens regler skal ændres, kan du derfor fremsætte et ændringsforslag til afdelingsmødet. I din afdeling afholdes der mindst ét årligt afdelingsmøde.
Forbrugsregnskab Hvis du har brugt mindre vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, og du skal have penge tilbage, bliver det modregnet i næste måneds husleje. El-regnskabet kommer typisk direkte fra el-selskabet. Hvis du har brugt mere vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, opkræver vi det ekstra beløb sammen med huslejen, en måned efter du har modtaget brevet med forbrugsregnskabet. Overstiger beløbet 1.000 kroner, deles det automatisk ud over tre måneder.
Vedligeholdelse af vvs-installationer Afdelingen står for at vedligeholde og betale tekniske installationer, medmindre du selv har opsat installationerne efter råderetten eller installationsretten. Du skal straks give besked til servicecenteret, hvis du opdager utætte vandhaner og cisterner eller andre fejl og svigt i de tekniske installationer. Du skal selv betale for skader og fejl, som opstår på grund af forkert brug eller misligholdelse.
Nøgler til lejemålet Der udleveres to nøgler til boligen. Nøglerne passer til hoveddøren, postkassen, fælleslokalet, vaskeriet og kælderdøren.
Navneskilt til døren Boligafdelingen sørger for navneskilte på postkasser/hoveddøre og på navnetavler i opgangene. Du kan få ændret dine navneskilte ved at henvende dig på servicecentret. Undgå klistermærker og andre uautoriserede ændringer og tilføjelser til afdelingens navneskilte.
Persondatapolitik POLITIK FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNIGER OM BEBOERE Opdateret maj 2024. Domea.dk er databehandler for en lang række almene boligorganisationer i Danmark. Vi har til opgave for disse almene boligorganisationer at administrere boligorganisationernes lejemål og lejeforhold. Derfor behandler Domea.dk på vegne af de administrerede boligorganisationer forskellige personoplysninger om dig og dit lejeforhold med den boligorganisation, hvor du bor. Du kan her læse om, hvordan Domea.dk behandler oplysninger om dig på vegne af din boligorganisation. I bunden af siden finder du et link til Domea.dk’s andre politikker for behandling af personoplysninger. Din boligorganisation er næsten altid den dataansvarlige Domea.dk har indgået databehandleraftaler med de administrerede boligorganisationer. Den enkelte boligorganisation er dataansvarlig for behandling af oplysninger om beboere, og Domea.dk er databehandler for de oplysninger, som vi behandler for at administrere lejemål, lejeforhold m.v. Vi behandler dine personoplysninger lovligt og i overensstemmelse med databehandleraftalen mellem os og de administrerede boligorganisationer. I visse tilfælde er Domea.dk dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Det omfatter juridisk sagsbehandling, håndtering af forbrugsregnskaber, beboerrådgivningsydelser og genhusning. Du kan til enhver tid rette henvendelse til Domea.dk eller til din boligorganisation, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. Behandling af personoplysninger relateret til udlejning mv. Oprettelse af sag: Når du lejer en bolig, oprettes du som lejer i boligudlejningssystemet. Her registrerer Domea.dk en række forskellige personoplysninger, der som udgangspunkt stammer fra dig selv. Vi registrerer bl.a. identifikationsoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Der registreres oplysninger om husstandens størrelse og sammensætning, herunder antal hjemmeboende børn og eventuelle værgeforhold mv. Herudover registreres oplysninger om, hvorvidt boligen er blevet anvist af kommunen, om der modtages økonomisk støtte til lejen fra kommunen, eller om du har et kommunalt indskudslån. Hvis du bor i en almen ungdomsbolig, hvor lejeforholdet er betinget af, at du under uddannelse indhenter og behandler vi også oplysning om din uddannelsesmæssige status. Behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med boligorganisationen. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Personnummer Dit personnummer (CPR-nummer) behandler vi, hvis du giver os dit samtykke til det. Dit personnummer behandles for at kunne identificere dig til administrative formål. Dit personnummer vil også kunne blive brugt i forbindelse med overførsel via NemKonto og til brug ved digital signatur. Hvis dit boligselskab har indgået en eksklusiv aftale med et elselskab videregives dit personnummer til leverandøren. Videregivelsen sker da oplysningen er nødvendig for at udarbejde tilbud på en el-/gasaftale og senere for at indgå en el-/gasaftale jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, pba. Energinets markedsforskrift H1 (udstedt med hjemmel i Elforsyningsloven), herunder forskriftens afsnit 4. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Økonomiske forhold: Vi behandler oplysninger om din økonomi i en række situationer. Dette kan fx være oplysning om, at du har fået støtte til betaling af indskud, at du er i restance med leje eller anden pligtig pengeydelse eller om forfalden gæld til din boligorganisation. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Oplysninger om sygdom og funktionsnedsættelser mv.: I visse tilfælde er det nødvendigt at behandle oplysninger om eventuelle særlige behov, herunder en helbredsmæssig funktionsnedsættelse, der gør det påkrævet at boligen er indrettet særligt hertil. Sådanne oplysninger kan behandles med henblik på at afklare, om du lever op til de kriterier, der i visse tilfælde giver dig fortrinsret til en bolig eller berettiger den boligsøgende til en bolig med særlig indretning. Behandling af disse typer af oplysninger er i visse tilfælde nødvendigt for at overholde en socialretlig forpligtelse, der udspringer af anden lovgivning mv., jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b. Sådan lovgivning er bl.a. bestemmelserne i § 54 i almenboligloven, der beskriver, at ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre eller personer med handicap. Ældre og personer med handicap har derudover fortrinsvis til familieboliger, der er indrettet til denne persongruppe, jf. udlejningsbekendtgørelsen. Se i øvrigt nedenfor om genhusning og beboerrådgivning. Derudover kan vi behandle oplysninger om, at du er syg, hvis du ønsker at indgå en aftale om fremleje pga. midlertidigt fravær fra boligen i forbindelse med din sygdom i medfør almenlejelovens § 65, stk. 1. I den forbindelse kan vi også behandle oplysninger om forretningsrejser, studieophold eller midlertidig forflyttelse eller lignende, jf. almenlejelovens § 65, stk. 1. Strafbare forhold: Ifølge almenboligloven kan boligorganisationen modtage oplysninger fra politiet om strafbare forhold, som en beboer har begået inden for eller med virkning i det boligområde, som den pågældende bor i, eller mod en ansat. Politiet må videregive sådanne oplysninger, når dette er nødvendigt som led i en tryghedsskabende indsats. Retsgrundlaget for videregivelsen fra politiet til boligorganisationen er almenboliglovens § 63 d. Oplysninger om strafbare forhold kan endvidere behandles af boligorganisationen, hvis lejeaftalen hæves som konsekvens af et strafbart forhold begået af dig eller en anden person i din husstand. Retsgrundlaget for boligorganisationens behandling af strafbare forhold er databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. punktum, idet boligorganisationen har en legitim interesse i at kunne gennemføre en tryghedsskabende indsats, og hvor behandling af oplysninger om strafbare forhold begået af beboere er nødvendige for at forfølge denne interesse. Behandling af personoplysninger i anden sammenhæng Husordensklager: I tilfælde af husordensklager behandler Domea.dk en række personoplysninger. Det kan du læse mere om på Domea.dk > Om os > Persondatapolitik. Vaskeri: I visse afdelinger får du udleveret enten et vaskekort, nøgle eller brik til tidsreservationer ved indflytning, som tilknyttes det enkelte lejemål. Derved kan der blive behandlet oplysninger om dig, der vedrører din brug af vaskeriet. Behandlingen af oplysningerne er nødvendig, for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med boligorganisationen. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Indeklima: I visse afdelinger er der opsat måling af indeklima i din bolig. I forbindelse med fordeling af ejendommens varmeregnskab, kan der på vegne af din boligorganisation ske en udveksling af personoplysninger mellem Domea.dk og forbrugsleverandøren. Der kan videregives navn, adresse og lejemålsnummer. Behandlingen af oplysningerne er nødvendig, for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med boligorganisationen. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Forbrug af vand, varme, el og gas: I forbindelse med aflæsning af målere i din bolig og udarbejdelse af forbrugsregnskaber kan der på vegne af din boligorganisation ske en udveksling af personoplysninger mellem Domea.dk og forbrugsleverandøren. Der kan videregives navn, adresse, e-mailadresse og evt. a conto indbetalt beløb til forbrugsleverandøren. Behandlingen af oplysningerne er nødvendig, for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med os, samt af hensyn til vores legitime interesse i at kunne videregive oplysninger om din nye adresse til forbrugsleverandører i forbindelse med udeståender. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, samt databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Dørkort/nøglelogin: Hvis du har fået udleveret et dørkort (nøglekort) til at aktivere elektroniske dørlåse, foretages der en elektronisk registrering af brugen af kortet. Loggen viser, hvornår kortet er blevet brugt, og hvor. Logoplysningerne kan benyttes til at spore, hvilke døre nøglekortet har været brugt til at åbne samt tidspunktet herfor. Oplysningerne anvendes i særlige tilfælde, fx i tilfælde af indbrud. Oplysningerne om brug af nøglekort behandles på baggrund af din boligorganisations legitime interesse i at kunne undersøge uautoriseret indtrængen, herunder indbrud o.l. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Tv-overvågning: Visse boligorganisationer/-afdelinger foretager tv-overvågning med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet. Det er markeret med skiltning de steder, hvor kameraerne er placeret. Du kan læse mere om behandling af dine personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning på din boligafdelings hjemmeside. Venteliste: Hvis du er opskrevet på venteliste, behandles også i den forbindelse en række oplysninger om dig. Det kan du læse mere om på Domea.dk > Om os > Persondatapolitik. Boligbytte, råderet, selskabslokaler, tilladelser, reparationer og forbedringer mv.: Dine personoplysninger kan behandles i forbindelse med udlejning af selskabslokaler, boligbytte, råderet, tilladelser og reparationer o. lign. for at kunne identificere dig som beboer og servicere dig i henhold til vores forpligtelser i forhold til lov om leje af almene boliger. Behandlingerne af oplysningerne er nødvendige, for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med din boligorganisation. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Afdelingsmødet: I den almene branche er der udstrakt beboerdemokrati, hvor en af hjørnestenene er et gennemsigtighedsprincip. Derfor vil et forslag fremsat til et afdelingsmøde i udgangspunktet være ledsaget af forslagsstillers navn pba. dit boligselskabs legitime interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6 stk. 1 f). Organisationsbestyrelsens adgang til dine kontaktoplysninger: I den almene branche er der et udstrakt beboerdemokrati, hvor en af hjørnestenene er den øverste myndigheds adgang til at arbejde politisk for at sikre et velfungerende beboerdemokrati samt sikre velfungerende sociale fællesskaber på tværs af store geografiske afstande. Derfor har medlemmer af din boligorganisations organisationsbestyrelse adgang til dit navn og dine kontaktinformationer via en sikker platform, så længe de er i en aktiv valgperiode. Parkering: I enkelte afdelinger er det muligt for beboere at leje parkeringspladser eller garager. Dette vil ske som en del af beboerens sag. Der kan derfor registreres nummerpladeoplysninger i forbindelse med leje af parkeringsplads med det formål at reservere parkeringspladsen og opkræve leje. Behandlingerne af oplysningerne er nødvendige, for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med din boligorganisation. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Rådgivning fra Domea.dk’s beboerrådgivning herunder 'Hjælp til huslejen': Domea.dk’s beboerrådgivning behandler oplysninger om beboere, hvis der modtages en bekymringshenvendelse fra fx ansatte i boligselskabet, naboer, familiemedlemmer, kommunen mv. Domea. Beboerrådgivningen vil altid orientere beboeren om, at der indsamles persondata, når der opnås kontakt til beboeren. Der kan i helt særlige tilfælde, hvor sagen har en sådan karakter, at det konkret vurderes at være skadeligt for beboeren, dennes sag og/eller anden parts frihedsrettigheder, være berettiget, at der ikke sker en orientering om, at der er startet en sag. Dette sker jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 14 stk. 5, litra b. På baggrund af dit udtrykkelige samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9 stk. 2 litra a, kan Domea.dk’s beboerrådgivning behandle, herunder indsamle oplysninger og videregive oplysninger om din helbreds-, arbejds-, og familiesituation hos andre parter, for af afdække og hjælpe med en plan for forhold, der vækker bekymring. Dertil behandles oplysninger om din økonomiske situation på baggrund af dit udtrykkelige samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra a, når Domea.dk’s beboerrådgivning bistår med økonomisk rådgivning. Oplysninger gemmes i indtil 2 år efter en sag er afsluttet mhp. understøttelse af en genåbning af sagen. Genhusning: Ved genhusning kan du have behov for at vi tager hensyn til særlige helbredsmæssige forhold, der stiller krav til typen af bolig, som du genhuses i. Ved behandling af disse, indhentes dokumentation fra dig, for det helbredsmæssige forhold for at overholde en socialretlig forpligtelse jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2 litra b, ved at sikre at en permanent eller midlertidig bolig er passende jf. Almen lejeloven § 86 stk. 2 og stk. 7 samt § 86 a stk. 1. Dit CPR-nummer kan videregives på baggrund af dit samtykke i forbindelse med genhusning, hvor der er behov for flytning af kommunalt anviste hjælpemidler. Retsgrundlaget er som nævnt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. I forbindelse med og efter fraflytning Oplysninger om opsigelse og baggrunden mv.: I forbindelse med opsigelsen af et lejemål registreres relevante oplysninger om baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen. Dette sker bl.a., så vi kan dokumentere baggrunden for opsigelsen og/eller fraflytningen. Lovgivningen giver udlejer en række muligheder for at hæve lejeaftalen. Disse muligheder følger bl.a. af almenlejelovens kapitel 15. Lovgivningen indebærer bl.a., at lejeaftalen kan hæves, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, hvis beboeren har tilsidesat god skik og orden, eller hvis nogen er straffet i medfør af § 4 i lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler for at have modtaget besøgende i eller ved det lejede i strid med et forbud nedlagt i medfør af loven. Domea.dk vil derfor på vegne af boligorganisationerne i visse tilfælde behandle dine oplysninger, herunder eventuelle følsomme og fortrolige oplysninger. Behandlingerne af oplysningerne er nødvendige, for at kunne opfylde den lejekontrakt, du har indgået med din boligorganisation. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Behandlingen af følsomme oplysninger er i visse tilfælde nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 9, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Behandling af oplysninger om strafbare forhold kan behandles på baggrund af boligorganisationens legitime interesse i at kunne dokumentere årsagen til hævelse af lejeaftalen, når hævelsen sker på grund af strafbare forhold, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. punktum. Modtagere og videregivelse mv. Modtagere: Domea.dk kan som databehandler for de almene boligorganisationer eller i rollen som selvstændig dataansvarlig overlade behandlingen af dine oplysninger til Domea.dks eksterne leverandører. Nogle af disse leverandører er ”underdatabehandlere”. Domea.dk har indgået databehandleraftaler med disse underdatabehandlere. Dette garanterer dig, at underdatabehandlerne overholder alle gældende regler i EU om beskyttelse og behandling af personoplysninger. I andre helt specifikke tilfælde kan Domea.dk videregive dine oplysninger til andre selvstændigt dataansvarlige. Disse fremgår nedenfor. I visse tilfælde kan dine oplysninger, der fremgår af en husordensklage, blive videregivet til bl.a. beboerklagenævnet og boligretten. Du kan læse mere om, hvordan dine personoplysninger behandles i forbindelse med husordensklager på Domea.dk > Om os > Persondatapolitik. Derudover giver almenboligloven mulighed for, at dine personoplysninger i form af dit navn og din adresse kan videregives til andre almene boligorganisationer, i tilfælde af at boligorganisationen har opsagt eller ophævet et lejemål, når videregivelsen er nødvendig for at styrke den tryghedsskabende indsats i et boligområde. Dine personoplysninger kan også gives til advokater, inkassofirmaer eller andre til brug for løsningen af en konkret opgave. Det kan fx være, hvis der opstår behov for juridisk bistand i en sag, hvor du er involveret, og du skal kunne entydigt identificeres, eller ved inddrivelse af huslejerestance, flytteafregning samt forbrug. I visse tilfælde er boligorganisationen forpligtet til at videregive dine personoplysninger til kommunen. Dette gælder i tilfælde af huslejerestancer i forbindelse med kommunalt anviste boliger, hvor kommunalbestyrelsen skal underrettes om påkravet. Derudover skal kommunen underrettes i tilfælde af fogedudsættelser, således at de sociale myndigheder kan bistå beboeren. Dine oplysninger kan også blive videregivet til tredjemand i forbindelse med bygge- og renoveringssager, hvor der kan være tale om genhusning af beboere i en periode, eller hvor håndværkere skal have adgang til din bolig for at kunne udføre deres arbejde. Huslejeregistret modtager oplysninger om din husleje, fulde navn, adresse og fødselsdato. Udbetaling Danmark trækker data fra Huslejeregistret og sammenkører dette med anden data for at udregne din boligstøtte. Ved login med dit MitID på beboerplatformen, videregiver Domea.dk dit CPR-nummer til Nets Signaturgruppen idet du forsøger at logge ind. Det betyder, at det kun er dig, der kan logge på og se dine oplysninger. Offentliggørelse: Dine oplysninger kan blive offentliggjort i tilfælde af, at du har modtaget valg til bestyrelsen (afdelingsbestyrelsen eller organisationsbestyrelsen), da boligorganisationen har en legitime interesse i at gøre øvrige beboere bekendte med navne og kontaktoplysninger på medlemmer af bestyrelsen. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. I visse tilfælde kan billeder af beboere blive offentliggjort. Disse billeder vil oftest vedrøre sociale arrangementer og andre lignende aktiviteter, som boligorganisationen eller boligafdelingen afholder. Grundlaget for offentliggørelsen er boligorganisationens legitime interesse i at vise omverden, hvilke former for sociale aktiviteter, der afholdes i boligorganisationen. Offentliggørelse vil alene ske, såfremt billedet ikke på nogen måde kan virke krænkende eller vil udstille de personer, som optræder på billederne. Retsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Overførsel til tredjelande: Visse af dine data vil blive overført til lande beliggende uden for EU/EØS. Overførsel af dine personoplysninger til databehandlere i tredjelande er omfattet af databehandleraftaler, herunder også standardkontraktbestemmelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c), hvilket sikrer dig en tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Opbevaringsbegrænsning Sletning af data: Dine oplysningerne slettes, når behandling ikke længere er nødvendig. Dette betyder særligt, at: - Oplysninger om fraflyttede eller genhusede beboere som hovedregel slettes senest 5 år efter fraflytning af hensyn til frister om forældelse. I tilfælde af særlige situationer kan forældelsesfristen vare længere, jf. Forældelsesloven. - Oplysninger udelukkende brugt ved permanent genhusning slettes straks efter beboeren er fraflyttet. - Oplysninger, der overordnet vedrører dokumentation på tilbud og udbetalingsdata opbevares i 90 dage af hensyn til at kunne afslutte og dokumentere korrekt sagsbehandling. - Oplysninger, der overordnet vedrører nybyggerisager opbevares i 1 år af hensyn til dokumentation af korrekt tildeling. - Oplysninger, der overordnet vedrører renoveringssager samt regnskabsmateriale på fx skifteret, forsikringssager m.v. opbevares i 5 år efter afslutning af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører, af hensyn til vores forpligtigelser efter Bogføringsloven samt at kunne dokumentere og besvare henvendelser på projekter i hele projektets løbetid. - Oplysninger, der overordnet vedrører renoveringsprojekter, opbevares indtil projektet er afsluttet. - Oplysninger indsamlet af Domea.dk’s beboerrådgivning pba. Samtykke, slettes 2 år efter sagen er lukket mhp. at kunne bistå beboeren bedst muligt ved en evt. ny sag. Dine rettigheder Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du kontakte os. Retten til at trække dit samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Retten til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet. Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside. Du finder et link til Datatilsynets hjemmeside herunder. Klage til Datatilsynet Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder et link til Datatilsynets hjemmeside herunder. Kontaktoplysninger: Gå til 'Administrativ hjælp' her i Boligfy, og opret din henvendelse under kategorien 'Andet'. Domea.dk Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup 76 64 64 64 [email protected]
Klagebehandling – naboklage Hvis du beslutter at klage over en nabo, som ikke overholder husordenen, kan du her se, hvad der sker med din klage. Vi vil til hver en tid opfordre til, at I forsøger at tale sammen og selv løse jeres uoverensstemmelse – eller forsøger at nå hinanden med hjælp fra afdelingsbestyrelsen eller servicecenteret. En formel klagesag kan både være lang og ubehagelig, og ofte kan sagerne løses hurtigere og bedre, hvis I får talt sammen på et tidligt tidspunkt. Beslutter du at indgive en officiel klage, sker det via Domea.dk. Herefter sendes din klage videre til behandling i servicecenteret. Sådan behandles klagen: Som udgangspunkt vil vi forsøge at få sagen løst gennem dialog, både indledende og sideløbende med processen nedenfor. Processen kan dog fraviges, hvis det vurderes, at der er tale om særligt grove eller særligt milde overtrædelser af afdelingens ordensregler. 1. Når vi har modtaget din klage, vil vi inden for få dage sende dig en kvittering. Vi behandler herefter klagen i overensstemmelse med kapitel 13 i Lov om leje af almene boliger. 2. Vi vurderer din klage og indhenter muligvis supplerende oplysninger fra fx afdelingsbestyrelsen eller ejendomsmesteren. 3. Hvis vi skønner, at din klage ikke er berettiget, vil vi orientere dig om det og oplyse dig om, hvordan du kan forholde dig. 4. Hvis vi skønner, at din klage er berettiget, vil beboeren, som du klager over, blive orienteret om klagen og få en henstilling om at overholde afdelingens regler (i særligt grove tilfælde sendes allerede på dette tidspunkt en påmindelse). 5. Hvis Domea.dk modtager flere klager over samme forhold inden for en-tre måneder, sender vi en påmindelse, der indeholder en advarsel om, at fornyet overtrædelse af reglerne kan føre til, at lejemålet opsiges, ophæves eller gøres betinget. 6. Hvis beboeren sidder advarslen overhørig og fortsat tilsidesætter afdelingens regler, vil Domea.dk sende endnu en skrivelse og – alt efter sagens karakter – meddele én af følgende: a) At lejemålet vil blive opsagt med tre måneders varsel b) At lejemålet ophæves, og at beboeren straks skal flytte c) At sagen indbringes for Beboerklagenævnet med henblik på fx at gøre lejemålet betinget af, at husordenen fremover overholdes. 7. Hvis den beboer, der klages over, protesterer mod opsigelsen eller ophævelsen, eller hvis en eller begge parter i sagen protesterer over Beboerklagenævnets afgørelse, vil den videre behandling af sagen skulle ske i Boligretten.
Dokumenter
Titel Download