Husleje-betaling

Huslejen skal betales den 1. i måneden. Er den 1. ikke en hverdag, er fristen den førstkommende hverdag. Hvis ikke du betaler huslejen og dermed ikke overholder din lejekontrakt, kan udlejeren enten ophæve eller opsige lejeaftalen afhængig af de konkrete omstændigheder. - Hvis lejeaftalen ophæves, skal du flytte ud af din lejlighed med det samme. - Hvis lejeaftalen opsiges, skal du flytte ud af din lejlighed med det varsel, der står i din lejekontrakt – typisk tre måneder. - Du skal i begge tilfælde betale husleje, indtil lejligheden er udlejet igen, dog højst i tre måneder.

Relaterede hjælpeartikler 15
Økonomisk rådgivning Nogle boligselskaber tilbyder økonomisk rådgivning til beboerne. Det er en ydelse, det enkelte boligselskab kan købe af sin administrator, Domea.dk. Rådgivningen er gratis for dig som beboer, der bor i et boligselskab, som er tilmeldt ordningen. Den kan være med til at forhindre, at du bliver sat ud af din bolig, hvis du har økonomiske vanskeligheder, der gør, at du ikke kan betale din husleje. Den kan også hjælpe dig til en mere stabil økonomi i hverdagen. Rådgiverne kan hjælpe dig med at lægge et budget, henvise til, hvor du kan søge ekstra ydelser eller få tilrettelagt tilbagebetaling af forfalden husleje og meget mere. Du vil også kunne få svar på de spørgsmål, du måtte have omkring penge, gæld og budgetter. Rådgivningen er personlig og fortrolig. Hvis dit boligselskab er tilmeldt ordningen, kan du kontakte vores beboerrådgivning via formularen herunder, på mail [email protected] eller på telefon 76 64 64 03 eller 76 64 64 04. Spørg i dit Servicecenter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit boligselskab er en del af ordningen. Du kan henvende dig under menupunktet *Beboerservice'.
Økonomisk rådgivning Rådgivning om økonomi Nogle boligselskaber tilbyder økonomisk rådgivning til beboerne. Det er en ydelse, det enkelte boligselskab kan købe af sin administrator, Domea.dk. Rådgivningen er gratis for dig som beboer, der bor i et boligselskab, som er tilmeldt ordningen. Den kan være med til at forhindre, at du bliver sat ud af din bolig, hvis du har økonomiske vanskeligheder, der gør, at du ikke kan betale din husleje. Den kan også hjælpe dig til en mere stabil økonomi i hverdagen. Rådgiverne kan hjælpe dig med at lægge et budget, henvise til, hvor du kan søge ekstra ydelser eller få tilrettelagt tilbagebetaling af forfalden husleje og meget mere. Du vil også kunne få svar på de spørgsmål, du måtte have omkring penge, gæld og budgetter. Rådgivningen er personlig og fortrolig. Hvis dit boligselskab er tilmeldt ordningen, kan du kontakte vores beboerrådgivning via formularen herunder, på mail [email protected] eller på telefon 76 64 64 03 eller 76 64 64 04. Spørg i dit Servicecenter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit boligselskab er en del af ordningen. Du kan henvende dig under menupunktet 'Beboerservice'.
Betalingsservice - tilmeld din husleje Det er en god idé at melde din husleje til Betalingsservice. Dels bliver huslejen trukket automatisk og til tiden, så du ikke behøver tænke mere over det, og dels betaler du mindre i gebyr, end hvis du betaler huslejen via girokort. Du kan altid tilmelde dig Betalingsservice – også selvom du har boet i din bolig længe. Tilmeld dig Betalingsservice under menupunktet 'Administrativ hjælp'.
Forbrug - har du spørgsmål? Har du spørgsmål til forbrugsopgørelsen, skal du kontakte det firma, der står for fx levering af din varme, og som har lavet regnskabet. Det kan være firmaer som Brunata, Techem, Minol, Palle Mørch eller Ista. Du kan se deres kontaktoplysninger på din forbrugsopgørelse eller på firmaernes egne hjemmesider.
Forbrug - udsendelse af årsopgørelse på el Domea.dk har ingen indflydelse på, hvornår dit el-selskab sender den årlige opgørelse over dit forbrug til dig.
Forbrugsregnskab - når du vil klage Hvis du ikke er enig i forbrugsregnskabet, kan du klage – eller gøre indsigelse, som det hedder. Vær opmærksom på følgende: - Klagen skal indsendes skriftligt inden seks uger, efter du har modtaget regnskabet. - I klagen skal du præcist beskrive, hvilke punkter af forbrugsregnskabet du er uenig i. Indsend din klage under menupunktet 'Administrativ hjælp'.
Forsikring Skader på dit indbo er ikke dækket af ejendommens forsikring. Du skal især være opmærksom på, at vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængninger ikke er dækket af afdelingens forsikringer. Det betyder, at springer der et vandrør, og vandet ødelægger dine møbler, tæpper mv., så er det din egen private forsikring, der skal dække – eller dig selv. Vi råder dig til at tegne en almindelig familieforsikring/indboforsikring. Den dækker normalt i forbindelse med fx brand, tyveri og vandskade. Familieforsikringen vil normalt også dække dine udgifter til genhusning, hvis din bolig bliver så skadet, så du er nødt til at flytte midlertidigt. Din familieforsikring bør også omfatte glas og sanitet, da det som hovedregel ikke er dækket af ejendommens forsikringer.
Flyttopgørelse Du modtager din endelige flytteopgørelse ca. 6-8 uger efter, du er flyttet ud. Din flytteopgørelse fratrækkes: - udgifter til normal istandsættelse - udgifter til evt. misligholdelse - betaling af evt. restance (husleje, der ikke er blevet betalt) - 1.000 kroner tilbageholdes, til det endelige forbrugsregnskab er gjort op (så fremt du skal have mere end 1.000 kroner tilbage) Derudover får du dit indskud/depositum tilbage (medmindre der er et kommunelån eller anden gæld).
Boligstøtte Du har mulighed for at søge om boligstøtte, hvis du bor til leje. Det gør du hos Udbetaling Danmark, der beslutter, om du er berettiget til at modtage støtte til huslejen – Domea.dk har ingen indflydelse på, om du kan få boligstøtte. Det er også Udbetaling Danmark, der står for udbetalingerne. Du kan gå direkte til søgeprocessen i boksen. Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, afhænger bl.a. af: - hvad du betaler i husleje - hvor stor boligen er - hvor mange I bor sammen - din/jeres samlede indkomst og formue Er du berettiget til boligstøtte, ligger beløbet typisk mellem 259 kr. og 3.873. kr. om måneden.
Forbrug - for sen årsopgørelse fra leverandøren Skulle Domea.dk modtage årsopgørelsen fra leverandøren på vand og varme så sent, at vi ikke kan nå at udsende dit regnskab inden for fristen, sender vi det til dig hurtigst muligt og senest tre måneder fra den dato, vi har modtaget årsopgørelsen fra leverandøren.
Forbrug - årsopgørelse Regnskabet over dit forbrug for vand og varme er baseret på leverandørens samlede årsopgørelse for hele afdelingen. Vi sender den del af forbrugsregnskabet, der gælder din bolig, til dig, senest fire måneder efter skæringsdatoen. Skæringsdatoen for forbrug kan være forskellig fra afdeling til afdeling. Hvis din afdeling fx har regnskabsskæring den 30. september, vil du senest fire måneder efter, altså i det her eksempel den 31. januar, modtage din årsopgørelse på forbrug. Her kan du så se det forbrug, du har haft fra den 1. oktober året før og indtil den 30. september året efter.
Forbrug - ændringer i acontobeløbet Vi beregner acontobeløbet ud fra dit samlede årlige forbrug, og derfor vil beløbet ændre sig fra ét år til et andet, hvis du har brugt mere eller mindre vand eller varme end tidligere år, eller hvis priserne er steget. Du kan som udgangspunkt ikke selv ændre dit acontobeløb på vand og varme. I enkelte tilfælde ændrer vi din aconto-opkrævning, fx hvis et rum i din bolig spærres af, eller hvis personer flytter ind eller ud af boligen, og forbruget derfor forventes at blive højere eller lavere. Vi opkræver et gebyr for at ændre din aconto-opkrævning.
Forbrug - betaling for el, vand og varme Du betaler ikke nødvendigvis det samme i el, vand og varme, som din nabo gør. Beløbet afhænger nemlig af, hvor meget du bruger. Du betaler et acontobeløb hver måned, som dækker det forbrug på vand og varme, du forventes at have. Det er beregnet på baggrund af det, der er blevet brugt i boligen i tidligere år. Beløbet bliver opkrævet over huslejen. El afregner du typisk direkte med el-selskabet. Der er frit valg af el-leverandør i Danmark.
Forbrug - udgifter Dine udgifter til el, vand og varme afhænger af, hvor meget du bruger. Samlet set udgør de dit forbrug. Du betaler et såkaldt acontobeløb hver måned, og når regnskabsåret er gået, ser vi på, om du evt. har betalt for meget eller for lidt, og om du derfor skal have penge tilbage eller får en efterregning.
Forbrugsregnskab Hvis du har brugt mindre vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, og du skal have penge tilbage, bliver det modregnet i næste måneds husleje. El-regnskabet kommer typisk direkte fra el-selskabet. Hvis du har brugt mere vand og/eller varme end forventet, når det årlige forbrugsregnskab kommer, opkræver vi det ekstra beløb sammen med huslejen, en måned efter du har modtaget brevet med forbrugsregnskabet. Overstiger beløbet 1.000 kroner, deles det automatisk ud over tre måneder.