Hjælpeartikler

Indeklima

Indeklimaet i dit hjem har stor betydning for både dit helbred og din bolig. Ved at følge simple råd kan de hyppigste problemer med indeklimaet forbygges og undgås.

Gode råd til et sundt indeklima

Luft ud med gennemtræk i hele din bolig flere gange om dagen i 5-10 minutter, så din bolig kan blive fyldt med frisk luft. Når du bader, er det en god idé at lukke døren til resten af boligen, så den fugtige luft ikke spredes til hele bolig. Luft ud, når du er færdig med at bade. Fugtig luft i din bolig kan også begrænses ved, at du tænder din emhætte, når du laver mad og undgår at tørre tøj indendørs. For at undgå fugt er det ikke mindst vigtigt, at du har en fornuftig temperatur i alle rum på ca. 19-23 grader. Hyppig rengøring er også med til at forbedre indeklimaet i din bolig. Sidst men ikke mindst skal du reagere hurtigt på vandskader, store som små og få fjernet årsagen til, at de er opstået.

Tegn på dårligt indeklima

Tegn på et dårligt indeklima kan både mærkes fysisk, såvel som at der også kan være synlige og usynlige tegn i din bolig. Fysiske symptomer kan være længerevarende perioder med hovedpine, kvalme og udslæt. Synlige tegn på et dårligt indeklima kan ses ved misfarvninger, ændrede lugte, kondens på vinduer og høj luftfugtighed. Dertil kommer de tegn, som ikke altid er synlige, det kan være skimmelsvamp, radon og den høje luftfugtighed, som ikke altid kan mærkes.

Test af indeklimaet

Hvis du gerne vil tjekke op på indeklimaet i din bolig, kan du holde øje med overstående tegn og måle luftfugtigheden ved hjælp af en fugtmåler. Hver gang en større renoveringssag iværksættes, tester BO-VEST boligernes indeklima – herunder forekomsten af skimmelsvamp, asbest og PCB.

Relaterede hjælpeartikler 7
Forbrugsregnskaber Hver måned betaler du et aconto-beløb for vand og varme. Du modtager årligt en opgørelse over dit forbrug. Her finder du ud af, om du skal have penge tilbage eller om du skal efterindbetale et beløb. Hvis din afdeling har forbrugsregnskab, vil du en gang om året modtage regnskab for varme, vand, el eller en kombination af disse. Regnskaberne fordeler de fælles udgifter mellem beboerne, og du kan se hvor stor en andel, du skal betale for din egen bolig.
Legionella Legionella er en bakterie som lever i våde, fugtige miljøer. De findes ofte i vandinstallationer, specielt i stillestående lunkent vand og kan forårsage både lungebetændelse og en alvorlig influenzalignende sygdom kaldet Pontiac-feber.
Skadedyr Skadedyr er dyr, som ødelægger boliger og ejendomme og er til gene for mennesker. Det kan være både dyrt og besværligt at bekæmpe skadedyr. Derfor er det en god ide at forsøge at undgå skadedyr ved at tage nogle forholdsregler.
Skimmelsvamp Der findes skimmelsporer overalt i naturen og dermed også i boliger. Der vil derfor altid være skimmesporer i luften. Men hvis de naturligt forekommende skimmelsporer møder fugt og næring vil de give en vækst af skimmelsvamp, der kan være sundhedsskadelig. Hvis du oplever vækst af skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt, at du kontakter ejendomskontoret. Du kan sende en henvendelse direkte til dit ejendomskontor her i Boligfy under ’Beboerservice.’
Økonomisk beboerrådgivning Som beboer i VA, AB og Tranemosegård kan du få gratis og anonym rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at få overblik over din økonomi.
Vandskade Vandskader kan opstå af flere forskellige årsager. Det kan blandt andet være uvejr, afløb der er blokeret og utætte vandrør. Får du en vandskade, er det vigtigt, du handler hurtigt og får begrænset skaderne.
Energisparetips Ved at spare på energien gør du både noget godt for klimaet samtidig med, at du sparer penge. Her finder du en række tips, til hvordan du kan spare på varme, el og vand.