Hjælpeartikler

Boliggarantibevis

Et boliggarantibevis giver dig garanti for, at du kan flytte tilbage til en tilsvarende bolig i samme afdeling i op til tre år efter, at du er flyttet.

Flyt - og kom tilbage

Med boliggarantibeviset i hånden kan du fraflytte din bolig og få fortrinsret til en tilsvarende bolig i samme afdeling igen, hvis du henvender dig inden for en periode på 3 år. En tilsvarende bolig er en bolig med samme antal rum og et tilsvarende antal kvadratmeter. Boliggarantibeviset er for alle, der vil flytte ud, men stadig gerne have mulighed for kunne få en bolig igen inden for 3 år.

Regler for boliggarantibevis

Du skal være opmærksom på, at boliggarantibeviset ikke gælder, hvis du har et udestående med boligselskabet. Boliggarantibeviset gælder heller ikke for boliger med kommunal anvisningsret eller supplementsrum. Hvis du vil flytte tilbage til en afdeling med fleksible kriterier, skal du opfylde kriterierne ved indflytning. Du kan få to boligtilbud på dit garantibevis. Du kan altså kun takke nej én gang, hvis du vil have en bolig på dit boliggarantibevis.

Køb af boliggarantibevis

Boliggarantibeviset koster 1.560 kr. i administrationsbidrag og skal tegnes inden du fraflytter boligen. Boliggarantibeviset gælder i 3 år. Boliggarantibeviset gælder først, når du har betalt for det.

Relaterede hjælpeartikler 4