Hjælpeartikler

Fremleje

Som lejer i en almen bolig har du ret til at fremleje din bolig i op til to år. Du kan også fremleje din bolig delvist uden tidsbegrænsning. Hvis du ønsker at fremleje eller delvist fremleje din bolig, skal du være opmærksom på, at der er nogle betingelser, du skal overholde. Selvom du har fremlejet din bolig, er det stadig dig, der har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt, og at din bolig ikke bliver misligholdt.

Regler for fremleje

Når du fremlejer din bolig, skal du være opmærksom på, at fremlejen højst må vare i to år i en sammenhængende periode. Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du må ikke kræve en højere husleje end den, du selv betaler. Det samlede antal personer i boligen må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Det vil sige, at en to-rumsbolig ikke må fremlejes til mere end to personer.

Regler for delvis fremleje

Delvis fremleje betyder, at du lejer et eller flere værelser i din bolig ud, mens du selv bor der. Når du fremlejer din bolig delvist, skal du være opmærksom på, at der ikke må bo flere personer i boligen, end der er rum. Det vil sige, at hvis du bor i en toværelses bolig, så må du leje det ene værelse ud. Der er ingen regler for længden af den delvise fremleje.

Ansøgning om fremleje og delvis fremleje

Hvis du vil fremleje din bolig helt eller delvist, skal du ansøge og afvente godkendelse fra BO-VEST. Du kan ansøge om både fremleje og delvis fremleje her i Boligfy under 'Administrativ hjælp'. Husk også at udfylde en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer.

Relaterede hjælpeartikler 3