Hjælpeartikler

Misligholdelse

Misligholdelse er forringelser eller skader, som er opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Manglende rengøring ved fraflytning betragtes også som misligholdelse.

Husk at vedligeholde din bolig

Det er vigtigt at være opmærksom på kravene til vedligeholdelse i din afdeling. Hvis boligen ikke vedligeholdes korrekt, skal du selv betale for istandsættelse. Dette gælder uanset, hvilken vedligeholdelsesordning, der er gældende i din afdeling. Du finder vedligeholdelsesreglementet for din afdeling under 'Dokumenter'.

Relaterede hjælpeartikler 6
Fraflytning og opsigelse Ønsker du at flytte fra din bolig, skal du blandt andet være opmærksom på opsigelsesvarsel og regler om syn og istandsættelse.
Husdyr Det er op til den enkelte boligafdeling at beslutte, hvorvidt det er tilladt af have husdyr. Du kan finde ud af, om du må have husdyr i din afdeling i jeres husorden eller i husdyrstilladelsen/husdyrsreglementet. Du skal være opmærksom på, at du skal søge tilladelse til husdyrhold i de fleste afdelinger. Du kan finde din husorden og eventuelle husdyrstilladelser/husdyrsreglementer her i Boligfy under 'Dokumenter'.
Husorden En husorden er et sæt fælles regler for, hvordan beboerne i din afdeling gerne vil bo sammen. Beboerne i din afdeling har vedtaget reglerne. Reglerne kan blandt andet omhandle: husdyr, brug af altaner, affaldssortering, færdsel og parkering, musik og støj. Formålet med at have husordensregler er at øge trygheden og skabe plads til alle. Reglerne skal være med til at samle retningslinjer, der skal sikre et godt naboskab, så det er et rart sted at bo for alle.
Naboskab Som beboer har du et medansvar for det gode naboskab og trygheden i dit boligområde. Et godt naboskab er noget der skal vedligeholdes og kræver pleje – specielt når nye beboere flytter ind i boligafdelingen.
Skimmelsvamp Der findes skimmelsporer overalt i naturen og dermed også i boliger. Der vil derfor altid være skimmesporer i luften. Men hvis de naturligt forekommende skimmelsporer møder fugt og næring vil de give en vækst af skimmelsvamp, der kan være sundhedsskadelig. Hvis du oplever vækst af skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt, at du kontakter ejendomskontoret. Du kan sende en henvendelse direkte til dit ejendomskontor her i Boligfy under ’Beboerservice.’
Vedligeholdelse I en almen bolig sparer du op til vedligeholdelse af din bolig. Der findes to forskellige vedligeholdelsesordninger: A- eller B-ordning.