Hjælpeartikler

Skimmelsvamp

Der findes skimmelsporer overalt i naturen og dermed også i boliger. Der vil derfor altid være skimmesporer i luften. Men hvis de naturligt forekommende skimmelsporer møder fugt og næring vil de give en vækst af skimmelsvamp, der kan være sundhedsskadelig. Hvis du oplever vækst af skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt, at du kontakter ejendomskontoret. Du kan sende en henvendelse direkte til dit ejendomskontor her i Boligfy under ’Beboerservice.’

Hold fugten nede og gør grundigt rent

Hvis du vil forhindre skimmelsporene i at sætte sig som skimmelsvamp i din bolig, handler det om, at du skal holde fugten nede og sørge for, at der ikke er næring, som skimmelen kan bruge. Fugt kan opstå på en kold eller kølig overflade. Vi kender det fra dug på forruden i en kold bil eller dug på et vindue. Den fugt, der er i luften, bliver til vand, når den rammer en kold eller kølig overflade. Det samme sker ved en væg, der er meget kold. Her vil fugt fra luften sætte sig. Skimmelsvamp lever af organisk materiale. I vores boliger er det f.eks. støv fra tøj og møbler og tapet af papir. Hvis man husker at gøre rent løbende, kan man mindske det organiske materiale, der flyver i luften og sætter sig på vægge og vandrette flader. Det kan være hår, støv fra tøj og møbler. Derfor er det vigtigt med jævnlig grundig rengøring. Du kan være på forkant med skimmelvæksten hvis du sørger for, at der ikke er støv og nullermænd i din bolig. Støvsug gerne de vægflader, der er særligt udsatte.

Hold temperaturen oppe

I størst muligt omfang skal du sørge for at holde temperaturen oppe i din bolig. Særligt på udsatte steder som f.eks. i hjørner eller i entréen, er det vigtigt, at du sørger for, at der er varmt. Tænk også over opbevaring og møblering. Undgå at senge, kommoder, reoler, kasser og lignende spærrer for, at varmen kan komme til i de udsatte hjørner.

Husk at lufte ud

Luft ud flere gange om dagen. Lad ikke vinduer og døre stå åbne mere end 10 minutter ad gangen. Hvis vinduerne er åbne i længere tid, når det er koldt udenfor, vil vægge, lofter og gulve blive kolde, særligt i de udsatte hjørner. Det vil få fugt til at sætte sig disse steder, og det vil på den måde skabe gode betingelser for skimmelvækst.

Mere information om skimmel

Landsbyggefonden har udarbejdet en række generelle råd til, hvordan du undgår og fjerner skimmel.

Læs mere her
Relaterede hjælpeartikler 12
Brandsikkerhed Hvis du følger nogle simple råd, kan du mindske risikoen for brandskader og gøre din bolig mere brandsikker. Hvis der alligevel opstår brand, er det vigtigt at være godt klædt på til, hvordan du håndterer situationen.
Forbrugsregnskaber Hver måned betaler du et aconto-beløb for vand og varme. Du modtager årligt en opgørelse over dit forbrug. Her finder du ud af, om du skal have penge tilbage eller om du skal efterindbetale et beløb. Hvis din afdeling har forbrugsregnskab, vil du en gang om året modtage regnskab for varme, vand, el eller en kombination af disse. Regnskaberne fordeler de fælles udgifter mellem beboerne, og du kan se hvor stor en andel, du skal betale for din egen bolig.
Fraflytning og opsigelse Ønsker du at flytte fra din bolig, skal du blandt andet være opmærksom på opsigelsesvarsel og regler om syn og istandsættelse.
Indeklima Indeklimaet i dit hjem har stor betydning for både dit helbred og din bolig. Ved at følge simple råd kan de hyppigste problemer med indeklimaet forbygges og undgås.
Legionella Legionella er en bakterie som lever i våde, fugtige miljøer. De findes ofte i vandinstallationer, specielt i stillestående lunkent vand og kan forårsage både lungebetændelse og en alvorlig influenzalignende sygdom kaldet Pontiac-feber.
Misligholdelse Misligholdelse er forringelser eller skader, som er opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. Manglende rengøring ved fraflytning betragtes også som misligholdelse.
Skadedyr Skadedyr er dyr, som ødelægger boliger og ejendomme og er til gene for mennesker. Det kan være både dyrt og besværligt at bekæmpe skadedyr. Derfor er det en god ide at forsøge at undgå skadedyr ved at tage nogle forholdsregler.
Vedligeholdelse I en almen bolig sparer du op til vedligeholdelse af din bolig. Der findes to forskellige vedligeholdelsesordninger: A- eller B-ordning.
Vagttelefon Hvis du oplever forsyningssvigt eller alvorlige bygningsskader uden for ejendomskontorets åbningstid, kan du som beboer i Tranemosegård, Vridsløselille Andelsboligforening og Albertslund Boligselskab ringe til vores vagttelefon gennem en aftale med Falck. Vagttelefonens nummer er 70 25 26 32.
Økonomisk beboerrådgivning Som beboer i VA, AB og Tranemosegård kan du få gratis og anonym rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at få overblik over din økonomi.
Vandskade Vandskader kan opstå af flere forskellige årsager. Det kan blandt andet være uvejr, afløb der er blokeret og utætte vandrør. Får du en vandskade, er det vigtigt, du handler hurtigt og får begrænset skaderne.
Energisparetips Ved at spare på energien gør du både noget godt for klimaet samtidig med, at du sparer penge. Her finder du en række tips, til hvordan du kan spare på varme, el og vand.